Nieuws

The Art of Listening

29 April

De Kunst van het luisteren, deel 1

Tijdens trainingen en workshops heb ik het over wat ik zelf de Kunst van het Luisteren noem. Deze manier van luisteren, heeft weinig tot niets te maken met ‘geïnteresseerd of ongeïnteresseerd zijn’ in dat wat de spreker deelt. Het gaat veel meer over een bewuste keuze, bewustzijn en aanwezigheid. Terwijl ik mij bewust blijf van wat er in mijzelf om gaat (5%), kies ik ervoor om de rest van mijn aandacht (95%) af te stemmen op de spreker. Luisterend surf ik op de energie van de woordenstroom of de stilte als een rijzende - of vallende golf. Ik ben licht alert voor de momenten waarop ik merk dat mijn aandacht verschuift (bijvoorbeeld naar mijn mening over wat de spreker zegt, een onverwacht geluid van buiten, of mijn maag die rommelt of mij afvraag wat ik straks zal gaan eten). Ik begroet de waarnemingen en gedachten kort, voordat ik ze zachtjes parkeer en mijn aandacht weer afstem op de spreker.

De inhoud en de betekenis van wat wordt gezegd ligt in de periferie van mijn bewustzijn. Dat wil zeggen, ik volg wat wordt gezegd maar ik doe geen moeite om het te begrijpen of om het te onthouden. Wel stem ik af op de eb- en vloedbeweging van de emotionele lading en luister naar de verschuiving in de behoeften die onder de woorden liggen. Alles wat ik opmerk laat ik komen en gaan; ik probeer het niet te onthouden.

Als een surfer op de golven, alert en volledig aanwezig in het hier en nu, surf ik op de energie van de spreker. Niets denken, niets doen; enkel bewust aanwezig zijn.

Neem de eerstvolgende keer dat iemand iets met je deelt dat enige emotionele lading bevat, de tijd om met je aandacht in stilte volledig bij de spreker te zijn zoals hierboven beschreven. Je kunt hierbij af en toe knikken of een “hmm”-geluid maken om aan te geven dat je met je aandacht aanwezig bent en hem of haar hoort.

Dit is de eerste stap in de Kunst van het luisteren… voor 95% stilte…

 

Terug